Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Wil je voorkomen dat je een onprettige verrassing aan vennootschapsbelasting krijgt voorgeschoteld? Laat dan een realistische inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2016. Als er een te lage voorlopige aanslag wordt opgelegd en je moet na afloop van het jaar bijbetalen, dan zou het kunnen zijn dat je daar, bij de huidige rentestand, 8.05% belastingrente over moet betalen.