VAR: meer duidelijkheid of juist verwarring?

kikl

Als jij een VAR-wuo hebt, hoeven je opdrachtgevers geen loonheffingen in te houden en te betalen onder bepaalde voorwaarden. Je bent niet verplicht de VAR-wuo te gebruiken. Zoals velen al weten zal deze wet waarschijnlijk per 1 april 2016 vervallen en vervangen worden voor het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Staatssecretaris Wiebes heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het wet DBA. 18 januari j.l. heeft hij middels een brief gereageerd op de vragen van de leden van de fracties van de VVD, het CDA en D66.

Minimaal 2 tot 14% ZZP’ers met VAR wuo in gevaar

Van alle ZZP’ers welke in 2015 een VAR-wuo hebben aangevraagd, zal tussen de 10- en 20% worden herzien. Uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is gebleken dat 2- tot 14% van deze groep, niet als zelfstandigen opereren. Dit zou betekenen dat zij onterecht niet onder de werknemersverzekering vallen en ten onrechte geen loonheffingen afdragen of voldoen. Met een totaal van 750.000 tot 1.000.000 ZZP’ers in Nederland liegen de aantallen er niet om.

Van 40 naar 1000 verschillende overeenkomsten

In aanvulling op de wet DBA leek het er in eerste instantie op dat de belastingdienst 40 modelovereenkomsten zal gaan publiceren. Het idee hierachter is dat er vooraf duidelijkheid is over de gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. In werkelijkheid hebben zowel de brancheorganisaties als individuele ondernemingen een flinke vinger in de pap. Op dit moment heeft de Belastingdienst al 400 voorbeeldovereenkomsten beoordeeld. Daarnaast zijn er momenteel nog 350 voorbeeldovereenkomsten in behandeling. Hiervan zijn er recentelijk 250 ingediend. Ieder individu is dus vrij om een modelovereenkomst voor te leggen, als het zo doorgaat staat de teller aan het einde van dit jaar snel op 1000 verschillende overeenkomsten.

Wat zijn de consequenties?

De VAR verklaring komt straks te vervallen, maar welke overeenkomst geldt voor jou als ZZP’er? Momenteel zijn er algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en individuele overeenkomsten. Momenteel heb je als ZZP’er over het algemeen te maken met een VAR-wuo of VAR-row Vanaf 1 april 2016 wordt dit dus een oerwoud aan overeenkomsten die je per opdrachtgever moet opstellen en ondertekenen. Heb je nog vragen of wil je hierover mee praten? Link met mij op LinkedIn.

Source: freecon