Tijd voor de tussenbalans

tussenbalans

1 juli, halverwege het kalenderjaar, is een mooi moment om de tussenbalans op te maken. Ik geef de voorkeur aan ‘net na de zomervakantie’. Back to school, back to work, je bent opgefrist en gemotiveerd teruggekomen van vakantie en idem dito met je werk gestart (al blijkt dat voor de meeste mensen na een week weer ‘business as usual’ te zijn).

Maak jij tussendoor de balans op? En zo ja, hoe doe je dat dan? Ikzelf ben een redelijk ‘intuïtieve’ ondernemer, met weinig concrete doelen. Ik probeer mijn kansen te grijpen wanneer ze zich aandienen en verder zie ik wel. Mijn tussenbalans-moment deed me realiseren dat het het tijd wordt om daar verandering te brengen. Ik heb eindelijk concrete en meetbare, SMART doelen gesteld! Even het geheugen opfrissen, waar staat SMART ook al weer voor?

Specifiek betekent zo concreet mogelijk, dus niet ‘meer opdrachtgevers’ of ‘meer omzet’, maar ‘3 nieuwe opdrachtgevers’ of ‘€5.000 meer omzet’.

Je doel(en) moet(en) meetbaar zijn. Vandaag heb ik 3 opdrachtgevers, aan het eind van het jaar 5. De webwinkel had vorig jaar 700 bestellingen, 31 december moeten we er minimaal 850 hebben. Mijn omzet moet eind 2016 verdubbeld zijn ten opzichte van 2015. Zo maar een paar mogelijke meetbare doelen.

Je doel moet acceptabel zijn, draagvlak hebben binnen de organisatie. Nu is dat voor een ZZP’er geen probleem. Je eigen doel is voor jezelf natuurlijk 100% acceptabel.

De R staat voor realistisch. Is het überhaupt mogelijk? Natuurlijk moet je jezelf wel uitdagen, maar als je doelen stelt die onhaalbaar zijn, leidt dat alleen maar tot frustratie. Het beste werkt het met doelen die niet te makkelijk, juist net haalbaar zijn De beloning is veel groter als je een doel behaalt waarvoor je flink je best hebt moeten doen.

De T staat voor tijdgebonden. In mijn geval heel duidelijk: voor het eind van het jaar. Lange termijn-doelen zijn over het algemeen wat minder goed SMART te maken, maar zo voor een jaar of een half jaar is dit een prima methode.

SMARTIE

Ik heb voor mezelf de SMART-IE methode verzonnen. De I lijkt misschien wat vergezocht (er moest tenslotte een nieuw bruikbaar acroniem ontstaan!) maar voor ZZP’ers toch van belang: introspectie. Blijf kritisch naar jezelf kijken. Ik weet bijvoorbeeld altijd verzachtende omstandigheden aan te halen als iets niet is gelukt – veel te makkelijk natuurlijk. Herkennen, benoemen, bewust worden van je eigen valkuilen en er vervolgens kan je er iets aan gaan veranderen.

De E staat tenslotte voor evaluatie. Plan, na de ‘periode T’ een moment in om na te gaan welke van de SMART gedefinieerde doelen zijn behaald, hoe, welke niet, waarom niet etc.
De E zou daarbij natuurlijk ook heel goed voor extern kunnen staan. Evalueren met een externe partij is voor een ZZP’er nog zinvoller, omdat het je dwingt om zaken toe te lichten, keuzes te verantwoorden en concreet te zijn. Daarbij kan de externe partij natuurlijk ook eens met een andere blik naar jouw business kijken. Verfrissend!

En, hoe staat het met jouw tussenbalans?

Source: freecon