Optimaliseer je giftenaftrek

Indien je giften aan goede doelen meer bedragen dan 1% van het verzamelinkomen van jou en je fiscale partner samen, dan zijn deze aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er geldt hierbij een minimum gift van €60. Daarnaast kan de totale aftrek niet hoger zijn dan 10% van het gezamenlijk verzamelinkomen. Om aan de drempel van de minimum gift te voldoen is het een optie om de geplande giften voor twee jaar samen te voegen en in één jaar te doen.

Doe je een aantal opeenvolgende jaren grotere giften aan dezelfde instelling, dan kun je dit beter doen in de vorm van een periodieke uitkering. De bovengenoemde aftrekdrempel geldt namelijk niet als er minstens vijf jaar achtereen giften worden gedaan en er een schenkingsakte is opgemaakt. Deze periodieke giften zijn ook aftrekbaar zonder drempel als ze gedaan worden aan verenigingen die 25 of meer leden hebben en die niet vennootschapsbelastingplichtig zijn.

Giften aan een culturele instellingen hebben een hogere vermenigvuldigingsfactor. Hierdoor valt de aftrekpost groter uit. Voor particulieren geldt een vermenigvuldigingsfactor van 1,25 en voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen is deze 1,50